Sådan balancerer du dit forhold til din smartphone BEDRE
Et kursus for dig som er TRÆT af den tidsrøver, smartphonen er, men som ikke vil undvære den i dit liv.

ALT HVAD DU HAR BRUG FOR AT VIDE - INKL. VÆRKTØJER TIL AT LÆGGE SMARTPHONEN FRA DIG 
(SÅ MEGET SOM SOM DU VIL)
Følg trinnene i Effektivitetsekspertens FFTN-model og få mere:
Frihed

Mange af os oplever en begrænsning i vores frihed fordi vi føler os forpligtet til at medbringe vores smartphone allevegne.

"Hvad nu hvis......?"

Smartphonen ligger måske ved sengen.
Den er det første du ser på om morgenen og det sidste du ser på inden du falder i søvn.

Er det en god måde at "holde sig selv i fangenskab" på?

F-trinnet giver dig mere Frihed og tager dig igennem baggrunden for din adfærd og giver dig værktøjer til at gøre noget ved dine vaner.
Tid

Vi kender alle til den manglende tidsfornemmelse når vi kommer til at falde i smartphonens mange fristelser.

Hvad er dit tidsforbrug på din smartphone?
Svarer det til dét, du selv synes er GODT?
T-trinnet giver dig mere Tid og tager dig igennem måder at ændre dit tidsforbrug - og typiske give dig MERE tid i din hverdag.

Hver dag.
Fordybelse & Nærvær
Smartphonens største udfordring for langt de fleste - og deres omgivelser - er at den ødelægger vores evne til fordybelse på opgaver og nærvær med vores nærmeste.

Arbejdsmæssigt vil du mærke en forskel at du bliver bedre i stand til at bevare et godt workflow når din smartphone er på afstand.
F&N-trinnet giver dig værktøjer til Fordybelse og Nærvær og vil give dig mere ro i din hverdag.
Læge Imran Rashid fortæller:
"”På et helt basalt biologisk niveau udgør den store berøringsfølsomme farveskærm en brugerflade, gennem hvilken mennesker på daglig basis stimuleres med både lys, lyd, farver og fysisk berøring. Dette skaber et grundlag for et biologisk tilhørsforhold til smartphonen, der ikke tidligere er set.”
Faktisk viser et engelsk studie fra 2015, at vi tjekker vores smartphone helt op til 150 gange i løbet af en dag, hvilket betyder, at vi bruger op mod 5 timer om dagen på at være aktive forbrugere af de digitale tilbud. Vi kan simpelthen ikke lade være, og studiet påpeger også, at deltagernes egen fornemmelse sagde, at man tjekkede telefonen i omegnen af 40 gange dagligt. Brugen af fx smartphones er blevet en ubevidst handling, som påvirker vores hjerner i sådan en grad, at brugen ændrer/forværrer hjernen, ødelægger søvnen og påvirker forholdet til andre mennesker, bl.a. ved mindre evne til at føle empati og en manglende evne til at forpligte sig:
”Den automatiske adfærd er tilsyneladende ved at tage magten fra os. Vi lever i stigende grad vores liv ud fra umiddelbare behov snarere end fornuft og langsigtet tankegang (…) Hvem og hvad styrer egentlig den menneskelige adfærd i dag?”"
Imran Rashid
Forfatter til bogen "Sluk" (Arnold Busck)
Effektivitetseksperten 2019
Powered By ClickFunnels.com